Enuygun.com Sosyal Medya

Fütürizm yolunda internet

Geleceğe hükmetme, insanoğlunun eski tutkusu, kendi yaşamlarımız ve onun sürekliliğini isterken, gelecekle ilgili tasarılar üretmemek mümkün değil.

İşlerimiz, alışkanlıklarımız da bu yönde kuvvetleniyor ve dünyanın da gidişatı göze alınınca, yaşam kalitemizi arttırmak, sınırlı kaynaklara müdahale için herkes kendi reçetelerini oluşturuyor. Benim yükselişini izlediğim kitle ise, fütüristler.

Pek çok iyi tanınan isim ile birlikte, fütürizmin artık bir derneği, Kadir Has Üniversitesi desteğiyle okulu mevcut. Genç dimağlara yakınlık, üniversite çatısı altında okul ve dernek ilişkilerini birlikte yürütebilmek. Bunlar hem genç nesil için hem akademisyenler için hoş ortaklıklar.

Eskiden iş dünyasına adım atmak ve 30 yıl sonra altın saatinizle ya da kütahya işi teşekkür plaketleri ile emekli olmak için, stajyer seviyesinden başlamak, diğer çalışanların sıkı takipçisi olmak yeterliydi. Arada gelen küçük terfilerle iş hayatını sonlandırmak ve başarılı, kariyerli sayılmak mümkündü.

Ancak, bugünün iş dünyasında, 20″li yaşlarınızda tutunmak için, iyi bir fikriniz, farklı bir yeteneğiniz, destekli baccarat bir öngörünüz olmalı. Şu an çalışma hayatına atılırken derdiniz, para kazanmak-biriktirmek değil, çalışmak ve keşfetmek olmalı.
Kendinize bir start up proje gibi yaklaşıp herkesin sizi böyle görmesini sağlamalısınız. Start up projelerde keşif ve çalışma, doğru gelir modelini sağlayana kadar takıntı derecesinde sürdürüldüğünden, başarı ve para kaçınılmaz olacaktır.

Buraya kadar hiç sorun yok, bunlar olması gerekenler ve beşikteki bebeler bile start up diye ağlayıp melek yatırımcı gözler durumdalar diş perisi yerine.

Peki fütürizm ile ilgili beni şaşırtan nedir?

Bilim ve toplumsal yapıya müdahaleler, ideal gelecek tasarımı çalışmaları içinde bunca alt sınıf oluşturmanın kast sistemli varlığı ve sanırım henüz uçan arabalar ya da Battlestar Galectica ortamı yakalayamadığımız için olacak, internet temelli çalışmalar üzerinde yoğunlaşılması. Bu yoğunlaşma elbette bu sektörün içinde doğru hareketlenmeler, güzel proje ve işler çıkaracaktır; ancak cemaatimsi ifadeler, kalıplar, tanımlamalar, hedef gösterilen mekan-iş-metalar, internetin uçsuz bucaksız diyarlarında arınacaktır, değişim yakalanacaktır diye ummaktan kendimi alamıyorum.

Konu hakkında bilgili ve ilgili olanlar beni anlayacak, katılacak ya da katılmayacaklar ancak benim için birey tekilliğini ve özgürlüğünü koruduğu müddetçe dünya gelişmek için dönüyor olacak.